June 15, 2014

Kita menemui Allah tanpa sebarang bekal.
Jika amalnya dihisab dengan teliti nescaya tidak ada satu pun yang layak dipersembahkan kepada Allah s.w.t. 

Jika dia mendatangi-Nya dengan ilmu pengetahuan maka Allah s.w.t menyambutnya dengan tuntutan. Ilmunya tidak mampu menyatakan kebenaran yang hakiki. 

Jika dia mendatangi-Nya dengan makrifat maka Allah s.w.t menyambutnya dengan hujah. Dia tidak akan dapat memperkenalkan Allah s.w.t. 

Kita berhadapan dengan-Nya melepaskan segala-galanya, kita menemui Allah s.w.t tanpa sebarang bekal.