November 12, 2010

'Bagaikan Pungguk Merindui Bulan'Berkata Abu Hamid al-Ghazali, 'Setiap orang yang tidak mengenal Allah di dunia, tidak akan melihat-Nya di akhirat. Dan setiap orang yang tidak pernah merasai kelazatan mengenal Allah di dunia, tidak akan merasai kelazatan memandang Allah di akhirat. Seseorang tidak akan menuai kecuali apa yang ia semai'.